RAAF muziektheater

Statutaire naam
Stichting Theatergroep Witte Raaf

KvK-nummer
62078194

RSIN of fiscaal nummer
85.46.35.130

Correspondentieadres
Noorderhavenkade 5C2, 3039 RB Rotterdam

Telefoonnummer
06 18 80 44 40 (Rosa Peters)

E-mailadres
info@raafmuziektheater.nl

Website
www.raafmuziektheater.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het maken van theatervoorstellingen, educatieve programma’s en workshops voor jong en oud publiek, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

> Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2020
> Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2021
> Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2022

Sinds 2014 maakt RAAF muzikale jeugdtheatervoorstellingen, nadat de artistieke signatuur vanaf 2007 ontwikkeld werd door de artistieke kern. In de voorstellingen maakt RAAF de grote thema’s van het leven d.m.v. theater en muziek voelbaar en bespreekbaar, voor kind en volwassene. Minimaal om het jaar wordt een nieuwe voorstelling gemaakt en succesvolle producties gaan in reprise. De voorstellingen zijn dusdanig ontworpen dat ze op zeer uiteenlopende locaties opgevoerd kunnen worden, waardoor RAAF flexibel is en op veel plekken kan spelen. Publiek komt kijken in theaters en op festivals én RAAF zoekt kinderen actief op d.m.v. een jaarlijkse tournee langs scholen. Leerkrachten en begeleiders wordt de mogelijkheid geboden de theaterervaring van kinderen te verdiepen a.d.h.v. een lespakket op maat. En RAAF biedt zelf workshops aan, voorafgaand aan de voorstelling en/of na afloop. Het uitbrengen van luisterboeken bij de voorstellingen versterkt de verbintenis met het publiek. Het houdt dit theater levend, tussen het voorstellingsbezoek in. Mede hierdoor komt publiek ook weer naar volgende voorstellingen kijken.

RAAF heeft de ambitie in heel Nederland voorstellingen te spelen en het publieksbereik jaarlijks te vergroten d.m.v. zowel openbare als besloten uitvoeringen. Langdurige samenwerkingen met theaters en scholen – actief vanuit de groep én het impresariaat Buro Bannink – spelen hierbij een cruciale rol.

Sinds januari 2021 is RAAF verhuisd naar Rotterdam en voert haar werkzaamheden uit onder de nieuwe naam: RAAF muziektheater.

RAAF wordt structureel financieel ondersteund voor de periode 2021 t/m 2024 door het Fonds Podiumkunsten.

Bestuurssamenstelling
Ingrid Duindam – voorzitter
Janwillem Slort – penningmeester
Eline van der Stoep – secretaris

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.