Theatergroep Witte Raaf

Statutaire naam
Stichting Theatergroep Witte Raaf

RSIN of fiscaal nummer
85.46.35.130

Financiële verantwoording
Volgt binnenkort

Actueel activiteitenverslag
activiteitenverslag.pdf

Correspondentieadres
Noorderhavenkade 5C2, 3039 RB Rotterdam

Telefoon
06-23210813

E-mailadres
info@raafmuziektheater.nl

Website
www.raafmuziektheater.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het maken van theatervoorstellingen, educatieve programma’s en workshops voor jong en oud publiek, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Sinds 2014 maakt Witte Raaf muzikale jeugdtheatervoorstellingen, nadat de artistieke signatuur vanaf 2007 ontwikkeld werd door de artistieke kern. In de voorstellingen maakt Witte Raaf de grote thema’s van het leven d.m.v. theater en muziek voelbaar en bespreekbaar, voor kind en volwassene. Minimaal om het jaar wordt een nieuwe voorstelling gemaakt en succesvolle producties gaan in reprise. De voorstellingen zijn dusdanig ontworpen dat ze op zeer uiteenlopende locaties opgevoerd kunnen worden, waardoor Witte Raaf flexibel is en op veel plekken kan spelen. Publiek komt kijken in theaters en op festivals én Witte Raaf zoekt kinderen actief op d.m.v. een jaarlijkse tournee langs scholen. Leerkrachten en begeleiders wordt de mogelijkheid geboden de theaterervaring van kinderen te verdiepen a.d.h.v. een lespakket op maat. En Witte Raaf biedt zelf workshops aan, voorafgaand aan de voorstelling en/of na afloop. Het uitbrengen van luisterboeken bij de voorstellingen versterkt de verbintenis met het publiek. Het houdt dit theater levend, tussen het voorstellingsbezoek in. Mede hierdoor komt publiek ook weer naar volgende voorstellingen kijken. 
Witte Raaf heeft de ambitie in heel Nederland voorstellingen te spelen en het publieksbereik jaarlijks te vergroten d.m.v. zowel openbare als besloten uitvoeringen. Langdurige samenwerkingen met theaters en scholen – actief vanuit de groep én het impresariaat Buro Bannink – spelen hierbij een cruciale rol. 

Bestuurssamenstelling
A. Fleischmann, voorzitter
M. Pinckaers, secretaris
L. van Gompel Plinsenga, penningmeester

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.