Privacyverklaring

Privacyverklaring
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken en transacties met RAAF, Noorderhavenkade 5C2, 3039 RB Rotterdam.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
RAAF gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om.
Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken omdat je deze zelf bij het invullen van een van de formulieren op onze website aan ons verstrekt.
Bij RAAF kunnen naar aanleiding van het invullen van een van de formulieren op onze website de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je geboortedatum
– Je e-mailadres
– Je telefoonnummer

Dit betreft de formulieren: luisterboek-bestellen, formulier-steun-ons en het gastenboek.

Waarom raaf deze gegevens nodig heeft
Wij verwerken je persoonsgegevens om per e-mail of telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen om je op de hoogte te houden van nieuws rondom RAAF.
Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de bestelde luisterboeken te kunnen opsturen.

Delen met anderen
RAAF verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden.

Nieuwsbrief
Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de VS en door ons is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp.

Video’s
De video’s op de website van RAAF zijn via YouTube te bekijken. Als je zo’n video laadt, verstuurt jouw browser bezoekersgegevens waaronder het IP-adres aan YouTube.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

Wijzigen privacyverklaring
RAAF behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. RAAF adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien RAAF wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen bekend worden gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@raafmuziektheater.nl. RAAF zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Contact
RAAF is als volgt te bereiken:
Postadres: Noorderhavenkade 5C2, 3039 RB Rotterdam
E-mailadres: info@raafmuziektheater.nl