Ingrid Duindam

Voorzitter

Ingrid Duindam heeft haar eigen bedrijf, Theater in Context, en werkte jarenlang als projectcoƶrdinator bij de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) en als consulent bij Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR).